Dr. Catalin Barboianu

Index | Definitii | Aplicatii | Interpretari | Jocuri de noroc| Solicitati calcul | Certificare-expert | Carti

     

Dr. Cătălin Bărboianu (PhD, MSc, BSc)

Data naşterii: 22.02.1968

 

 

Matematician, doctor Ón filosofia ştiinţei şi matematicii

Cercetător şi expert Ón domeniile: matematică pură şi aplicată, teoria probabilităţilor, matematica jocurilor, psihologie cognitivă (jocul de noroc problematic), filosofia educaţiei, ştiinţele educaţiei (educaţia ştiinţei şi matematicii), filosofia ştiinţei şi matematicii, epistemologie, filosofia limbajului.

- Fost profesor de matematică.
- Cercetător asociat al Universităţii Bucureşti.
- Editor la Infarom, PhilScience Press.
- Fondator al PhilScience.

- Consultant pentru aspectele matematice ale jocurilor de noroc, Ón industria jocurilor şi pentru instituţii ale jocului de noroc problematic.

Publicaţii: autor a 12 cărţi Ón domeniul matematicii aplicate şi şcolare (dintre care 8 cărţi dedicate matematicii jocurilor de noroc), filosofiei ştiinţei şi matematicii; autor a 15 lucrări ştiinţifice Ón reviste de prestigiu şi numeroase articole Ón reviste de specialitate; iniţiatorul a 4 proiecte de cercetare interdisciplinară.

 

  Index - Jocuri de noroc - Software - Carti - Contact