Texas Hold'em Poker - Analize probabilistice ale mainilor

Index | Jocuri de noroc | Software | Carti | Reclama

 

inapoi la indexul Hold'em
  

    În această pagină prezentăm unele analize probabilistice reduse pentru mâini de Hold’em concrete, care sunt reprezentative pentru categoriile din care fac parte. O mână este identificată de o configuraţie de cărţi (masa comună plus cărţile proprii ale dvs.) şi numărul adversarilor la momentul analizei. Analizele sunt reduse relativ la relevanţa rezultatelor acestora pentru o strategie bazată pe probabilitate, adică am oferit acele rezultate numerice care “cântăresc” cel mai mult în luarea deciziilor. În furnizarea rezultatelor, am urmărit aceeaşi schemă folosită în cadrul modelului matematic al puterii unei mâini, anume asocierea probabilităţii de a obţine până la final o formaţie sau tip de formaţie de către mâna proprie cu probabilitatea ca adversarii dvs. să obţină o formaţie superioară, presupunând că dvs. obţineţi formaţia aşteptată. Această schemă practic completează matricea de putere a unei mâini, însă în modul redus matricea este completată numai în părţile sale relevante, anume cu probabilităţile relevante. Fiecare aplicaţie este etichetată printr-o categorie generală căreia îi aparţine, în câmpul denumit circumstanţe generale. Această categorie descrie în termeni generali configuraţia de cărţi a mâinii care o reprezintă, iar jucătorul poate continua să o desfăşoare succesiv în mai multe subcategorii, spre configuraţii mai particulare.
   Reţineţi faptul că pentru configuraţii identice de cărţi, probabilităţile propriei mâini sunt aceleaşi, în timp ce probabilităţile mâinilor adversarilor se modifică în funcţie de numărul adversarilor (cu cât acest număr este mai mare, cresc şi probabilităţile).
   Puteţi găsi o colecţie mai mare de astfel de analize ale mâinilor în cartea Probabilităţile pentru strategia jocului de Texas Hold’em Poker, cu analize probabilistice ale mâinilor.
 
     
     1. Stadiul flop
             
           1.1   cărţi comune: (2♦ 7♥ J♦)
                    cărţi proprii: (3♣ Q♠)
                    5 adversari
            circumstanţe generale (acestea se referă la mâna proprie): nimic obţinut; chinta şi culoarea imposibile până la final.
            O formaţie de cel puţin două perechi este foarte probabil a fi obţinută de adversari, deci vom considera trei-de-acelaşi-fel pentru mâna dvs.
            Trei-de-acelaşi-fel:
            (333xy): probabilitate 0.277%
            (QQQxy): probabilitate 0.277%
            Probabilitatea de a obţine trei-de-acelaşi-fel este 0.555%.
            Două perechi posibile (cu 3 sau Q):
            (2233x), (22QQx), (7733x), (77QQx), (JJ33x), (JJQQx), fiecare cu probabilitatea 0.832%. Probabilitatea de a obţine două perechi este 4.995%.
            Aveţi o probabilitate de aproximatix 6% de a obţine două perechi  sau trei-de-acelaşi-fel, care este mică.
            Presupunând două perechi obţinute până la final, să vedem care este probabilitatea ca adversarii dvs. să obţină o formaţie superioară.
            Presupunem (2233x) obţinută, care implică masa (27J23) şi (3Q). Să luăm trei-de-acelaşi-fel. Singurele formaţii de trei-de-acelaşi-fel posibile pentru adversari sunt (222xy), deoarece alte triple de valori diferite le-ar transforma în full. Probabilitatea ca cel puţin unul din cei 5 adversari (dacă toţi rămân în joc) să obţină (222xy) este 39.393%, fiind relativ mare. La această probabilitate se vor adăuga cele pentru full şi careu, astfel că adversarii au un avantaj evident faţă de dvs.
            Aceleaşi probabilităţi sunt valabile şi pentru orice altă formaţie specifică de două perechi presupusă obţinută.
            Dacă numărul adversarilor ar fi 1 în loc de 5, probabilitatea ca aceştia să obţină trei-de-acelaşi-fel (222xy) ar fi numai 8.686%, dar şi aici alte probabilităţi se vor aduna în favoarea lor, pentru full şi careu.
          
           1.5   cărţi comune: (5♦ 8♠ Q♦)
                   cărţi proprii: (5♥ A♠)
                   6 adversari
            circumstanţe generale: o pereche obţinută, cu una din cărţile pereche pe masa comună; chinta şi culoarea imposibile până la final.
            Probabilitatea de a obţine trei-de-acelaşi-fel (555xy) este 8.325%. Full-urile posibile sunt:
            (55588): probabilitate 0.555%
            (555QQ): probabilitate 0.555%
            (555AA): probabilitate 0.555%
            (88855): probabilitate 0.277%
            (QQQ55): probabilitate 0.277%
            (AAA55): probabilitate 0.277%
            Probabilitatea de a obţine full este 2.496%.
            Probabilitatea de a obţine trei-de-acelaşi-fel sau full este aproximativ 11%, iar formaţia de trei-de-acelaşi-fel aşteptată este una inferioară. Două perechi au o probabilitate mai bună, dar este foarte probabil ca adversarii dvs. să le depăşească, deoarece masa comună va avea cel puţin o pereche (cu excepţia (AA55x), având probabilitatea 11.655%). Probabilitatea de a obţine trei-de-acelaşi-fel, full sau două perechi (AA55x) este 22.476%.
            Presupunând două perechi (AA55x) obţinute până la final, probabilitatea ca cel puţin un adversar să obţină trei-de-acelaşi-fel este 40.633%, la care se vor adăuga în favoarea adversarilor dvs. probabilităţile pentru două perechi superioare, chintă, culoare, full şi careu, ca achiziţii superioare.
            Presupunem acum că veţi obţine full şi vom vedea care este probabilitatea ca adversarii dvs. să obţină o formaţie superioară.
            - Presupunem (55588) obţinut, care implică masa (58Q58) şi (5A). Probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară (un full superior sau careu) este aproximativ 49%.
            - Presupunem (555QQ) obţinut, care implică masa (58Q5Q) şi (5A). Probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară este aproximativ 48%.
            - Presupunem (555AA) obţinut, care implică masa (58Q5A) şi (5A). Probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară este 4.242%.
            - Presupunem (88855) obţinut, care implică masa (58Q88) şi (5A). Probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară este aproximativ 97%.
            - Presupunem (QQQ55) obţinut, care implică masa (58QQQ) şi (5A). Probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară este aproximativ 95%.
            În general, dacă dvs. aţi obţinut full până la final, probabilitatea ca cel puţin un adversar să obţină o formaţie superioară este aproximativ 49%.
          
           1.8   cărţi comune: (3♥ 9♠ K♦)
                   cărţi proprii: (3♦ 2♦)
                   3 adversari
            circumstanţe generale: o pereche obţinută, cu una din cărţile pereche pe masa comună; trei cărţi în suită, cu una din ele pe masa comună; nu există două cărţi în suită pe masa comună; chinta imposibilă până la final.
            Sunt valabile aceleaşi probabilităţi de a obţine trei-de-acelaşi-fel (8.325%) şi full (2.496%) pentru mâna proprie, ca la mâna 1.5, iar probabilitatea pentru culoare este 4.162%.
            Presupunând culoarea (de ♦) obţinută până la final, probabilitatea ca cel puţin un adversar să obţină culoare (tot de ♦, fiind singura posibilă) este 7.075%, iar probabilitatea pentru o culoare superioară (cu A) este mai mică.
                   
1.10   cărţi comune: (4♥ 4♦ Q♠)
                     cărţi proprii: (4♣ 10♦)
                     4 adversari
            circumstanţe generale: trip obţinut; chinta şi culoarea imposibile până la final.
            Probabilitatea de a obţine full este 28.583%, iar cea pentru careu este 4.255%.
            Presupunând un full obţinut până la final, dar nu careu, analizăm cinci cazuri:
            1) Masa comună se completează cu (Qx), x diferit de 4, Q, 10.
            Probabilitatea ca adversarii să obţină full este aproximativ 49%, din care aproximativ 31% este probabilitatea full-ului (QQQ44). La aceasta, se vor adăuga în favoarea adversarilor probabilităţile
full-urilor superioare (depinzând de x) şi careu (0.404%).
            2) Masa comună se completează cu (10 x), x diferit de 4, Q, 10.
            Probabilitatea ca adversarii să obţină full este aproximativ 6%, din care probabilitatea unui full superior este aproximativ 4% (depinzând de x). Careul nu este posibil.
            3) Masa comună se completează cu (10 10).
            Probabilitatea ca adversarii să obţină full este aproximativ 35%, din care probabilitatea unui full superior este aproximativ 1.212%. Careul nu este posibil.
            4) Masa comună se completează cu (10 Q).
            Probabilitatea ca adversarii să obţină full este aproximativ 40%, din care probabilitatea unui full superior este aproximativ 31.627%. Careul are probabilitatea 0.404%. Probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară full-ului dvs. este aproximativ 31.6%.
            5) Masa comună se completează cu o pereche (yy), y diferit de 4, Q, 10.
            Probabilitatea ca adversarii să obţină full este aproximativ 45%, din care probabilitatea unui full superior poate avea diverse valori ître 1% şi 45%, în funcţie de y. Careul are probabilitatea 0.404%.
            Cazul în care masa comună se completează cu (QQ) nu a fost analizat, deoarece full-ul obţinut (QQQ44) ar apărea pe masa comună şi adversarii ar beneficia de acesta sau chiar l-ar depăşi.
            Probabilitatea generală (pentru cazurile de la 1 la 5 reunite) ca adversarii să obţină o formaţie superioară presupusului full al dvs. este aproximativ 19%.
            Să presupunem acum un careu obţinut până la final, adică ultimul  4 apare pe masă. Probabilitatea ca adversarii să obţină un careu (care, evident, va fi mai valoros decât al dvs.) este zero dacă masa se completează cu o carte diferită de Q şi 0.404% în restul cazurilor, în general 0.026%.
          
           1.13   cărţi comune: (3♦ 7♥ Q♥)
                     cărţi proprii: (3♣ 7♠)
                     5 adversari
            circumstanţe generale: două perechi obţinute, fără pereche pe masa comună; chinta şi culoarea imposibile până la final.
            Probabilitatea de a obţine full este 15.817% şi probabilitatea de a obţine careu este 0.184%.
            Presupunem un full obţinut până la final, dar nu careu, şi presupunem că pe masa comună apare 3 sau 7 (probabilitate aproximativ 15.5% din toată 15.817% a full-ului). Să presupunem că pe masa comună apare 3. Analizăm trei cazuri:
            1) Masa se completează cu 3 şi o carte diferită de 3, 7, Q.
            Probabilitatea ca adversarii să obţină un full superior este între 3.5% – 6.6% (depinzând de a doua carte care completează masa). Careul nu este posibil.
            2) Masa se completează cu 3 şi 7.
            Probabilitatea ca adversarii să obţină un full superior este 4.545%. Careul nu este posibil.
            3) Masa se completează cu 3 şi Q.
            Probabilitatea ca adversarii să obţină un full superior este 38.571%, iar pentru careu este 0.505%, deci probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară full-ului dvs. este 39.076%.
            În general, probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară full-ului dvs. este aproximativ 7%.
            Alegerea lui 3 pentru definirea celor trei cazuri nu restricţionează generalitatea (3 şi 7 au acelaşi statut pentru mâna dată), iar probabilităţile sunt aproximativ aceleaşi dacă alegem 7 în loc de 3.
 
     2. Stadiul turn
           
           2.2   cărţi comune: (3♣ 6♥ 7♠ Q♦)
                   cărţi proprii: (4♥ A♠)
                   3 adversari
            circumstanţe generale: nimic obţinut; patru cărţi dintr-o chintă; culoarea imposibilă la river.
            Probabilitatea de a obţine chinta (34567) este 8.695%.
            Presupunând chinta obţinută, care implică masa (367Q5) şi (4A), să vedem care probabilitatea ca cel puţin un adversar să obţină o chintă superioară (singurul tip de formaţie mai valoroasă decât cea a dvs.). Chintele superioare posibile pentru adversari sunt:
            (45678): probabilitate 3.612%
            (56789): probabilitate 4.800%
            Probabilitatea este aproximativ 8.4%.
          
           2.6   cărţi comune: (3♥ 8♦ 9♦ 10♣)
                   cărţi proprii: (5♥ 8♠)
                   6 adversari
            circumstanţe generale: o pereche obţinută, fără pereche pe masa comună; chinta şi culoarea imposibile la river.
            Cea mai bună formaţie pe care o puteţi obţine este trei-de-acelaşi-fel (888xy), cu probabilitatea 4.347%.
            Presupunând (888xy) obţinută, care implică masa (389 10 8) şi (58), formaţiile superioare posibile pentru adversari sunt full-ul şi chinta (o formaţie de trei-de-acelaşi-fel superioară devine full, iar culoarea nu este posibilă, deoarece cartea de river presupusă (8) nu poate fi de ♦).
            Full-urile posibile pentru adversari sunt:
            (88833): probabilitate 1.818%
            (88899): probabilitate 1.818%
            (888 10 10): probabilitate 1.818%
            (33388): probabilitate 1.818%
            (99988): probabilitate 1.818%
            (10 10 10 88): probabilitate 1.818%
            Chintele posibile pentru adversari sunt:
            (6789 10): probabilitate 9.456%
            (789 10 J): probabilitate 9.456%
            (89 10 JQ): probabilitate 9.456%
            În general, probabilitatea ca cel puţin un adversar să obţină o formaţie mai valoroasă decât presupusa dvs. formaţie de trei-de-acelaşi-fel este aproximativ 38%.
          
          2.8   cărţi comune: (2♥ 5♣ Q♥ K♣)
                  cărţi proprii: (5♥ 7♥)
                  5 adversari
            circumstanţe generale: o pereche obţinută, fără pereche pe masa comună; patru cărţi în suită, cu două din ele pe masa comună; chinta imposibilă la river.
            Probabilitatea de a obţine culoare este aceeaşi ca la mâna 2.4 (19.565%), iar probabilitatea de a obţine trei-de-acelaşi-fel este aceeaşi ca la mâinile 2.6 şi 2.7 (4.347%), în total 23.912%.
            Presupunând culoarea obţinută la river, probabilitatea ca adversarii să obţină culoare (de ♥, singura posibilă) este 16.271%.         Să vedem care este probabilitatea ca adversarii să obţină o culoare superioară (singurul tip de formaţie superioară posibil).             Avem trei cazuri:
            1) Masa se completează cu o carte de ♥ mai mică decât Q Probabilitatea unei culori superioare (cu K♥ sau A♥) este aproximativ 7%.
            2) Masa se completează cu K♥
            Probabilitatea unei culori superioare (cu A♥) este 3.535%.
            3) Masa se completează cu A♥
            Probabilitatea unei culori superioare este zero.
            În general, probabilitatea ca adversarii să obţină o chintă superioară celei presupuse obţinute de dvs. este aproximativ 6%.
          
           2.10   cărţi comune: (4♥ 4♣ 8♥ A♠)
                     cărţi proprii: (4♦ 7♥)
                     2 adversari
            circumstanţe generale: trip obţinut; chinta şi culoarea imposibile la river.
            Probabilitatea de a obţine full la river este 19.563%, din care 6.521% este probabilitatea ca 7 să apară la river (cel mai bun scenariu posibil pentru mâna proprie). Probabilitatea de a obţine careu la river este 2.173%. În total, aveţi o probabilitate de 21.736% pentru a obţine full sau careu.
            Presupunând un full obţinut, fără apariţia lui 7 la river (să luăm 8 drept carte de river, spre exemplu), să vedem care este probabilitatea ca adversarii să obţină full sau careu (singurele tipuri de formaţii superioare posibile, atâta timp cât chinta şi culoarea sunt imposibile). Masa este (448A8) şi (47).
            Full-urile superioare posibile pentru adversari sunt:
            (444AA): probabilitate 0.606%
            (88844): probabilitate 16.584%
            (888AA): probabilitate 1.210%
            (AAA44): probabilitate 0.606%
            (AAA88): probabilitate 0.606%
            Careul posibil pentru adversari este (8888x), cu probabilitatea 0.202%.
            Probabilitatea generală ca adversarii să obţină o formaţie mai valoroasă decât presupusul dvs. full este aproximativ 17.7%.
            Presupunând un careu obţinut la river de mâna proprie,  probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară este zero.
          
           2.11   cărţi comune: (4♦ 5♣ 6♥ J♠)
                      cărţi proprii: (4♠ 4♣)
                      3 adversari
            circumstanţe generale: set obţinut; chinta şi culoarea imposibile la river.
            Avem aceleaşi probabilităţi de a obţine full (19.563%) şi careu (2.173%) ca la mâna 2.10, totalizând 21.736%.
            Presupunând un full obţinut la river (să luăm 6 drept cartea de river, spre exemplu, însemnând (44466) obţinut), să vedem care este probabilitatea ca adversarii să obţină full sau careu (singurele tipuri de formaţii superioare posibile). Masa este (456J6) şi (44).
            Full-urile superioare posibile pentru adversari sunt:
            (55566): probabilitate 0.909%
            (JJJ66): probabilitate 0.909%
            (66644): probabilitate 0.606%
            (66655): probabilitate 1.812%
            (666JJ): probabilitate 1.812%
            Careul posibil pentru adversari este (6666x), cu probabilitatea 0.303%.
            Probabilitatea generală ca adversarii să obţină o formaţie mai valoroasă decât presupusul dvs. full este aproximativ 6.3%.
            Din nou, presupunând un careu obţinut la river de mâna proprie,  probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară este zero.
          
           2.13   cărţi comune: (3♠ 7♣ J♠ A♥)
                     cărţi proprii: (7♠ J♣)
                     5 adversari
            circumstanţe generale: două perechi obţinute, fără pereche pe masa comună; chinta şi culoarea imposibile la river.
            Probabilitatea de a obţine full (apariţia lui 7 sau J la river) este 8.694%, din care 4.347% este probabilitatea de apariţie a lui J.
            Presupunând apariţia lui J (full-ul (JJJ77) obţinut), să vedem care este probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară.           Masa este (37JAJ) şi (7J).
            Full-urile superioare posibile pentru adversari sunt:
            (JJJAA): probabilitate 2.020%
            (AAAJJ): probabilitate 1.515%
            Careul nu este posibil pentru adversari.
            Probabilitatea generală ca adversarii să obţină o formaţie mai valoroasă decât presupusul dvs. full este aproximativ 3.5%.
 
     3. Stadiul river
           
           3.2   cărţi comune: (2♣ 5♥ 7♠ 10♥ Q♦)
                   cărţi proprii: (3♥ Q♠)
                   2 adversari
            circumstanţe generale: o pereche obţinută, fără pereche pe masa comună; maxim două cărţi în suită şi maxim două cărţi dintr-o chintă pe masa comună.
            Să vedem care este probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie mai valoroasă decât perechea dvs. (QQ) (o pereche superioară, două perechi sau trei-de-acelaşi-fel).
            Formaţiile de o pereche superioare posibile pentru adversari sunt:
            (KKxyz): probabilitate 1.211%
            (AAxyz): probabilitate 1.211%
            Formaţiile de două perechi posibile pentru adversari sunt:
            (2255x): probabilitate 1.814%
            (2277x): probabilitate 1.814%
            (22 10 10 x): probabilitate 1.814%
            (22QQx): probabilitate 1.210%
            (5577x): probabilitate 1.814%
            (55 10 10 x): probabilitate 1.814%
            (55QQx): probabilitate 1.210%
            (77 10 10 x): probabilitate 1.814%
            (778QQx): probabilitate 1.210%
            (10 10 QQx): probabilitate 1.210%
            Formaţiile de trei-de-acelaşi-fel posibile pentru adversari sunt:
            (222xy): probabilitate 0.606%
            (555xy): probabilitate 0.606%
            (777xy): probabilitate 0.606%
            (10 10 10 xy): probabilitate 0.606%
            (QQQxy): probabilitate 0.202%
            Probabilitatea generală ca adversarii să obţină o formaţie superioară perechii dvs. este aproximativ 20%.
          
           3.5   cărţi comune: (4♥ 7♥ 9♣ 10♣ Q♥)
                   cărţi proprii: (4♦ 4♣)
                   4 adversari
            circumstanţe generale: set obţinut; trei cărţi în suită şi trei cărţi dintr-o chintă pe masa comună.
            Să vedem care este probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară celei de trei-de-acelaşi-fel a dvs.
            Formaţiile de trei-de-acelaşi-fel superioare posibile pentru adversari sunt:
            (777xy): probabilitate 1.212%
            (999xy): probabilitate 1.212%
            (10 10 10 xy): probabilitate 1.212%
            (QQQxy): probabilitate 1.212%
            Chintele posibile pentru adversari sunt:
            (6789 10): probabilitate 6.368%
            (789 10 J): probabilitate 6.368%
            (9 10 JQK): probabilitate 6.368%
            Probabilitatea ca adversarii să obţină culoare (de ♥) este 17.346%.
            Probabilitatea generală ca adversarii să obţină o formaţie superioară celei de trei-de-acelaşi-fel a dvs. este aproximativ 38%.
         
           3.6   cărţi comune: (4♥ 4♠ 5♣ 8♦ Q♣)
                   cărţi proprii: (4♦ J♥)
                   3 adversari
            circumstanţe generale: trip obţinut, fără altă pereche pe masa comună; trei cărţi dintr-o chintă şi maxim două cărţi în suită pe masa comună.
            Să vedem care este probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară celei de trei-de-acelaşi-fel a dvs.
            Formaţiile de trei-de-acelaşi-fel superioare posibile pentru adversari sunt:
            (444Kx): probabilitate 1.212%
            (444Ax): probabilitate 1.212%
            Chinta posibilă pentru adversari este (45678), cu probabilitatea 4.800%.
            Full-urile posibile pentru adversari sunt:
            (44455): probabilitate 0.909%
            (44488): probabilitate 0.909%
            (444QQ): probabilitate 0.909%
            (55544): probabilitate 0.909%
            (88844): probabilitate 0.909%
            (QQQ44): probabilitate 0.909%
            Probabilitatea generală ca adversarii să obţină o formaţie superioară celei de trei-de-acelaşi-fel a dvs. este aproximativ 12%.
          
           3.7   cărţi comune: (4♦ 7♠ 9♥ J♦ A♣)
                   cărţi proprii: (4♥ 7♣)
                   5 adversari
            circumstanţe generale: două perechi obţinute, fără pereche pe masa comună; trei cărţi dintr-o chintă şi maxim două cărţi în suită pe masa comună.
            Să vedem care este probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie mai valoroasă decât cea de două perechi a dvs.
            Formaţiile de două perechi superioare posibile pentru adversari sunt:
            (9944x): probabilitate 3.016%
            (9977x): probabilitate 3.016%
            (99JJx): probabilitate 4.505%
            (99AAx): probabilitate 4.505%
            (JJ44x): probabilitate 3.016%
            (JJ77x): probabilitate 3.016%
            (AAJJx): probabilitate 4.505%
            (AA44x): probabilitate 3.016%
            (AA77x): probabilitate 3.016%
            Formaţiile de trei-de-acelaşi-fel posibile pentru adversari sunt:
            (444xy): probabilitate 0.505%
            (777xy): probabilitate 0.505%
            (999xy): probabilitate 1.515%
            (JJJxy): probabilitate 1.515%
            (AAAxy): probabilitate 1.515%
            Chinta posibilă pentru adversari este (789 10 J), cu probabilitatea 4.215%.
            Probabilitatea generală ca adversarii să obţină o formaţie superioară celei de două perechi a dvs. este aproximativ 40%.
        
            3.9   cărţi comune: (8♥ 8♠ 3♥ J♥ K♦)
                    cărţi proprii: (8♣ J♣)
                    4 adversari
            circumstanţe generale: full obţinut, fară pereche drept cărţi proprii şi cu o singură pereche pe masa comună.
            Să vedem care este probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară full-ului dvs.
            Singurele formaţii superioare posibile sunt full-urile superioare:
            (888KK): probabilitate 1.212%
            (KKK88): probabilitate 1.212%
            (JJJ88): probabilitate 0.404%
            Probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară full-ului dvs. este 2.828%.
          
           3.11   cărţi comune: (5♦ 6♣ 7♦ J♥ Q♦)
                     cărţi proprii: (4♣ 8♥)
                     6 adversari
            circumstanţe generale: chintă obţinută, fără pereche pe masa comună; trei cărţi din chintă şi trei cărţi în suită pe masa comună, fără cărţi proprii din aceeaşi suită.
            Să vedem care este probabilitatea ca adversarii să obţină o formaţie superioară chintei dvs.
            Chinta superioară posibilă pentru adversari este (56789), cu probabilitatea 7.152%.
            Full-ul şi careul nu sunt posibile, iar probabilitatea unei culori de ♦ este 25.209%.
            Probabilitatea generală ca adversarii să obţină o formaţie superioară chintei dvs. este aproximativ 30%.

          Puteţi găsi mai multe astfel de analize ale mâinilor în cartea Probabilităţile pentru strategia jocului de Texas Hold’em Poker, cu analize probabilistice ale mâinilor.

       Departmentul de Matematică al Editurii Infarom poate efectua la cerere analiza probabilistică a oricărei mâini concrete de Holdem. Echipa noastră de matematicieni poate efectua de asemenea pentru dvs. calcule probabilistice de orice fel, pentru orice joc şi situaţie de joc. Mai multe detalii privind acest serviciu in pagina solicitati calcul .
 

     inapoi la indexul Hold'em

..........................................................................................................................................................     

 

 Resurse

Toate probabilitatile din Hold'em, pentru toate situatiile de joc, si matematica din spatele jocului, sunt acoperite in cartea Probabilitatile pentru strategia jocului de Texas Hold’em Poker, cu analize probabilistice ale mainilor. In carte gasiti tot ceea ce trebuie sa stiti pentru a folosi probabilitatile in strategia dvs., inclusiv exemple si o colectie relevanta de analize probabilistice ale unor maini concrete de Hold'em. Mai multe detalii despre aceasta lucrare gasiti in sectiunea Carti .

Recomandat

PokerStars -cel mai mare site de poker din lume; un mod sigur si distractiv de a juca poker gratuit impotriva jucatorilor din toata lumea.

O noua aparitie!

Probabilitatile pentru strategia jocului de Texas Hold’em Poker, cu analize probabilistice ale mainilor

Promotie: 1 + 1 = 2 carti de poker la pret de una. Detalii in sectiunea Carti .


  Index - Jocuri de noroc - Software - Carti - Contact